Gode adresser og foreninger

Af Marianne Palm

Amputationsforeningen

Foreningen har til formål at informere nyamputerede om de mange muligheder, der er for at komme i gang igen og at lave aktive arrangemeneter, der styrker de amputeredes brug af proteser pg andre hjælpemidler. 

At danne netværk - og herigennem drage nytte af andre amputeredes erfaringer og lade egne erfaringer komme andre til gode.

www.amputationsforeningen.dk, Marianne Palm 50 93 70 40, Elisabeth Sinding: 30 24 69 50

 

Aktive Unge Amputerede

... som godt kan lide ekstrem sport for amputerede, finder du på www.aktivamput.dk.

Dansk Handicap Forbund (DHF)

Dansk HAndicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

DHF har lokaleafdelinger over hele landet og har specialkredse, bland andet Amputationskredsen (AK), som varetager vores interesser.

Kontakt til DHF: www.danskhandicapforbund.dk

Kontakt til AK: se DHF's hjemmeside.

 

Facebookgruppen Aktive Amputerede i Danmark

Gruppen er oprettet af to amputerede og nok det allerbedste forum for udveksling af erfaringer. Det er selvfølgelig gratis at være med, og både bandagister, fysioterapeuter og pårørende har lov til at være med.

Få en på debatten om alt, hvad der rører sig i "vores verden".

Søg på Aktive Amputerede i Danmark på facebook, så kan du anmode om at komme ind i gruppen. Du er kun et klik derfra.

 

PTU

PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. PTU driver derudover et specialsygehus samt en bilafdeling, der gør det muligt for handicappede at blive selvkørende. 

Du kan visiteres til deres fine faciliteter med fitness og svømmehal.

Kontakt: 36709000, afdeling i både Århus og Købenahvn, www.ptu.dk

LOGO Amputationsforeningen.png