Kom rundt i byen

Af Elisabet Sinding

 

Hvad er et Handicapparkeringskort?

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at benytte disse parkeringspladser skal man have et handicapparkeringskort, udstedt af Danske Handicaporganisationers (DH) Brugerservice, liggende synligt i forruden. Parkeringskortet giver også en række lempelser i forhold til tidsbegrænsninger og betaling. Kortet er personligt, og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil. Kortet er udarbejdet efter fælles EU-retningslinjer og kan bruges i hele EU og det meste af verden.

 

 

Hvem kan få et Handicapparkeringskort?

Personer med stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør evnen til at færdes, muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller muligheden for at gennemføre en uddannelse. Ansøgning, pris og varighed Kortet koster kr. 425 og er gyldigt i op til 10 år. Fornyelser koster kr. 250. Når kortet udløber, skal der søges på ny.

 

Et ansøgningsskema kan downloades på nettet under www.handicap.dk.

 

 

Hvad er et Ledsagekort?

Danske Handicaporganisationers (DH) Brugerservice udsteder Ledsagekort til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med i fx bus, tog, metro, museum, teater eller lign. Ledsagebehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

 

Et ansøgningsskema kan downloades på nettet under www.handicap.dk.

 

 

Ledsager til kulturelle engagementer (museum, teater eller lign.)

Ledsagekortet giver mulighed for flere steder at medtage en ledsager gratis. Dette gælder på en række kulturinstitutioner som fx teatre og museer, Nordisk Films biografer, kulturelle arrangementer, forlystelsesparker og zoologiske haver.

 

Listen over kulturelle institutioner med ledsageordning kan ses på nettet under www.handicap.dk.

 

 

Hvem kan få et ledsagekort?

Ved ansøgning om ledsagekort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved, at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser: Parkeringskort for personer med handicap, støtte til køb af bil i henhold til Serviceloven, personlig hjælperordning eller den kommunale ledsageordning.

 

 

Ansøgning, pris og varighed

Ved ansøgning fremsendes dokumentation sammen med ansøgningsskemaet enten i form af en bevilling til en af de nævnte ordninger eller i form af en lægeerklæring. Ledsagekortet koster kr. 200 og er gyldigt i tre år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af et nyt ansøgningsskema.

 

 

Hvad er en Kommunal Ledsageordning?

Er man mellem 12 og 67 år, og har et fysisk handicap, kan man søge kommunen om at blive ledsaget 15 timer om måneden. Ordningen fortsætter, efter man er fyldt 67 år. Hvem kan være ledsager? Man har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle eller et lignende nærtstående familiemedlem. Hvis man ønsker at tage sin ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal man selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til ledsagerens transport.

 

 

Hvem henvender man sig til?

Man henvender sig til kommunen. Tjek kommunens hjemmeside om ansøgningsblanket. Eller ring.

 

Og læs i øvrigt på hjemmesiden her om:

 

  • Hvad er handicapservice ved togrejser?

  • Hvad er et Personligt Rejsekort til halv pris?

  • Hvad er Handicaprelaterede udgifter (merudgifter)?

  • Hvad er Storebælt Handicap (Brobizz)?

  • Hvordan får jeg adgang til handicaptoiletter i udlandet?

 

 

App

Glad Tur er en app, hvor du både kan anmelde og finde anmeldelser af faciliteter og kulturtilbud, så det bliver nemmere at orientere sig i byen. Når man har downloadet Glad Tur til sin mobiltelefon eller tablet, kan man anmelde byens faciliteter og kulturtilbud ud fra en række forskellige forhold, der vedrører både fysiske og psykiske handicap. Anmeldelserne giver blandt andet overblik over adgangsforhold, støjniveau, toilet- og parkeringsforhold.

 

”Appen skaber en forudsigelighed om steders indretning, som gør det nemmere for mig at færdes steder, jeg ikke kender i forvejen. Det er en stor hjælp”, siger Mark Sonne, der er næsten blind. Glad Tur appen er bruger-til-bruger baseret og er derfor afhængig af, at så mange som muligt bidrager med anmeldelser af byens faciliteter. Glad Tur lanceres i første omgang i København, Aarhus og Odense, men det er planen, at appen skal være landsdækkende, og det er allerede nu muligt at bruge appen til at anmelde steder i hele landet.

 

Kilde: www.scleroseforeningen.dk

LOGO Amputationsforeningen.png