Mød vores eksperter i balance

Er du ny-amputeret? Eller er du ”gammel-amputeret”, er du stødt ind i problemer med lovgivning, med din bandagist, med din overlæge?

Er det emner, du synes, der er svære at diskutere med dine nærmeste? Vi vil gerne forsøge at finde løsninger til dig via vores ekspertpanel eller via vores store netværk.

Ulla Askgaard, en ildsjæl og socialrådgiver fra Rigshospitalet, svarer på spørgsmål denne gang. Efter sommerferien vil du møde alle de andre.

 

 

Om at flytte sammen...

 

Kære Ulla,

Jeg er 49 år og blev kørt ned af en personbil for 8 år siden. Ved ulykken mistede jeg mit venstre ben. Jeg har i dag lært at gå med min protese ganske godt. Ulykken var min egen skyld, jeg var inde i et alkoholmisbrug og var beruset ved påkørslen, hvor jeg stavrede over for rødt lys. På daværende tidspunkt havde jeg ikke været i arbejde i næsten 10 år, og det var vist derfor, det var så let for mig at få førtidspension, som jeg lever af nu.

Jeg har igennem de sidste fire år haft en kæreste, som bor 130 km fra mig. Hun er også førtidspensionist, mod- tager den mellemste pension efter ”gamle regler”. Vi har det så godt sammen, og vi er enige om, at hun flytter ind hos mig, da vi bruger for mange penge på transport.

Jeg bor i mit lille barndomshjem, som er betalt ud. Jeg betaler kun ejendomsskat og el, varme og vand.

Min kæreste siger, at hun vil få en mindre pension, når vi flytter sammen, og hun er lidt nervøs over det - hun tør ikke spørge sin kommune. Ved du hvor stor forskel det er? Og gælder det også mig, der får ca. 17.000 brutto månedligt?

Venlig hilsen Rene, Esbjerg

 

Kære Rene,

Tillykke med beslutningen om, at du og din kæreste flytter sammen.

Jeg går ud fra, at ingen af jer har erhvervsindtægt eller formue ud over jeres førtidspension? Når I flytter sammen, vil I gå fra at være enlige til samlevende, dog beregnet ud fra hvert jeres pensionssæt.

Regnestykket kommer til at se nogenlunde sådan ud:

Der er kommet ny førtidspensionsreform pr. 1.1.2013, men den berører ikke jeres hidtil tilkendte førtidspensioner.

Du vil med din førtidspension efter regler af 1.1.2003 gå fra 17.075 kr. månedligt til 14.514,- som samlevende. Din kæreste, der modtager mellemste førtidspension, vil miste pensionstillægget som reelt enlig på 5933,- og i stedet modtage pensionstillæg som gift/samboende, i alt 2868 kr.

Det vil sige, at hun vil gå fra en månedlig bruttoydelse på 14.424,- til 11.359,- Men I vil jo så også kun få en husleje og en vand-, el-og varmeregning. Og mobilregningen vil sikkert blive mindre. Held og lykke - og vend endelig tilbage, hvis der er flere oplysninger, der skal tages med i beregningen.

Venlig hilsen Ulla Askgaard socialrådgiver

 

 

 

Mister jeg forældremyndigheden på grund af mit handicap?

 

Kære Ulla,

Jeg er 44 år og alene med min 9-årige datter. Jeg er født med diabetes 1 og injicerer mig selv med insulin.

Desværre har jeg kostmæssigt haft svært ved at pleje min diabetes, især i dårlige perioder. Jeg er børnehjemsbarn og har altid haft dårlige nerver, så længe jeg kan huske tilbage. Når jeg har det dårligt, kan jeg ikke holde mig fra sukker. Jeg har en sød tand.

Jeg fik koldbrand i det ene ben for 5 år siden samtidig med, at jeg opdagede, at min mand var mig utro. Jeg blev benamputeret og har kun cirka 10 cm lår tilbage. Efter et langt hospitalsophold, hvor jeg aldrig rigtig lærte at gå, blev jeg kørestolsbruger. Samtidig afleverede jeg skilsmissepapirerne, og jeg er i dag fraskilt på andet år.

Min datter og jeg er meget knyttede til hinanden. Hun ser sin far hver anden weekend , og det er ok med mig.

Han er blevet alene igen, forholdet holdt ikke. Forrige weekend kom hun hjem fra ham og sagde, at han havde sagt, at han vil søge om at få hele forældremyndigheden, da jeg er handicappet. Han havde også sagt, at han jo har flere penge end mig, da han har eget bilværksted, og jeg er i fleksjob to dage om ugen i et forsikringsselskab, hvor jeg arkiverer gamle sager.

Jeg er glad for det arbejde, har haft det i 11 år. Min ex har sagt, at han vil kunne give hende meget finere tøj og lommepenge. Og så lokker han hende med, at de i sommerferier skal købe en campingvogn og køre rundt i landet.

Hvad skal jeg gøre? Jeg er bange for at miste mit barn. Men vi har det godt sammen, og det synes min lille pige også.

De venligste hilsner Tina Hansson

 

Kære Tina,

Fat mod.

At skulle vriste forældremyndigheden ud af dig er en alvorlig og vanskelig sag, og det kan nemt være en trussel fra din ex, der ikke har noget på sig.

Du har jo haft forældreansvaret alene i nogle år, som jeg forstår er gået godt.

Din datters samvær hos hendes far er ikke særlig stort, to gange månedligt er ikke meget. Almindeligvis kræver det en retssag at skulle tage stilling til forældreansvaret på ny.

Man kan gøre det ad to veje: Din ex kan enten rejse sagen i byretten via egen advokat. Man vil da bemærke den store samværstid, du hele tiden har haft med dit barn, og man vil lade dit barn undersøge af en psykolog (samtaler, ligesom både du og din ex skal tale med den af byretten udpegede psykolog).

Den anden, mildere vej vil være, at I begge indkaldes til Statsforvaltningen til samtaler om, hvordan det går, og hvilke motiver der ligger bag din mands ønske.

Man vil sædvanligvis forsøge at finde en anden måde at løse det på end rettens vej. For eksempel ved at foreslå en serie afklarende samtaler med en psykolog i Statsforvaltningen.

I de sjældne tilfælde, hvor der besluttes, at forældremyndigheden skal overdrages til den anden part, skal der være tungtvejende grunde, der afgør det: Forældremyndighedsindehaveren skal typisk være ustabil følelsesmæssigt - psykisk syg og/eller have et misbrug. En afgørelse vil aldrig kunne tages på bag- grund af, at den ene part har flere penge end den anden.

Af dit brev fremgår det, at du og din datter oplever, at alt går godt.

Afvent blot situationen - sker der yderligere i sagen skal du være hjertelig velkommen til at kontakte mig på ny.

Mange hilsner Ulla Askgaard

LOGO Amputationsforeningen.png