Politisk udvalg

Udvalget blev oprettet foråret 2021 efter en erkendelse af at muligheden for fyldestgørende og retfærdig hjælp fra kommunerne bliver ringere og ringere. Behovet for at rette op på dette er stærkt. Udvalget arbejder på at få indflydelse på handicappolitik på mange niveauer.

Tovholder og kontaktperson:
Ea Eskildsen, ea@amputationsforenigen.dk

LOGO Amputationsforeningen.png